La Coka Nostra, VoxHall, 211114

© Foto (Steffen Jørgensen)