VoxHall får nye bestyrelsesmedlemmer

VoxHall får to nye bestyrelsesmedlemmer fra januar 2024.

Med afsæt i Statens Kunstfonds ’Anbefalinger for God ledelse i selvejende kulturinstitutioner’ og VoxHalls vedtægter har et nomineringsudvalg indstillet 2 personer til VoxHalls kommende bestyrelse. De 2 nye medlemmer er godkendt af den øvrige bestyrelse d. 21. juni 2023.


De nye medlemmer er:

  • Gunnar Kloppenborg Madsen (leder af SPOT festivalen, stifter & medstifter af ROSA, LMS & MXD)
  • Trine Ulrich (stifter og ejer af Account The Beat, manager & projektleder)

I VoxHall er vi optaget af, at bestyrelsen består af personer, som med hver sit kompetencesæt bedst muligt understøtter VoxHalls vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, aktualitet, udvikling og diversitet på alle parametre – herunder køn, alder, etnicitet og geografi. Der lægges vægt på, at der i bestyrelsen er et kendskab til og forståelse for kulturerhvervet samt erfaring med ledelsesmæssigt at operere i et forretningsmiljø, hvor både politik og marked sætter dagsordenen.


Bestyrelsens forperson, Astrid Elbek, udtaler: ”Jeg glæder mig over, at VoxHall i samarbejde med nomineringsudvalget har haft en god og inspirerende proces omkring udpegning af de nye medlemmer til bestyrelsen. Med disse nye medlemmer er VoxHall også fremover sikret en kompetent bestyrelse, som kan understøtte VoxHalls ambitioner og daglige arbejde.”

VoxHalls bestyrelse vil fra 2024 bestå af:

  • Gunnar Kloppenborg Madsen
  • Jesper Simonsen
  • Patrick Bille Hansen
  • Peter Rønnow
  • Trine Ulrich
  • Wenche Strømsnes

Bestyrelsen vil på det første møde i januar 2024 konstituere sig og vælge forperson og
næstforperson.

For yderligere information kontakt:

Bestyrelsesforperson
Astrid Elbek på 5117 6452 eller bestyrelsesforperson@fondenvoxhall.dk.